FORGOT YOUR DETAILS?

KURUMSAL

Boğaziçi AS Okulları Anaokulu, İlkokul ve Ortaokullarında yüksek standartta kaliteli akademik eğitim sunan, kendine özgü ve global değerlere sahip prestijli bir okuldur. Misyonumuz gereği ülkenin önde gelen Üniversiteleri ve Kurumlarının işbirlikleri, güçlü akademik kadrosuyla yüksek standartlarda eğitim sunmakta ve öğrencilerin içlerindeki üstün yeteneklerini keşfetmelerini ve geliştirmelerini sağlamaktayız.

Öğrenimde sürekli ilerleme ve gelişim ilkemizle okulumuz, öğrencilerinin üstün beceri ve yetenek potansiyeline inanmaktadır. Bunu için Boğaziçi AS okulları öğrencilerine en doğru ortamı sağlayarak, ileri öğrenme fırsatları sunmayı, gerekli beceri, bilgi ve sorumluluğu kazanmalarını hedefler.

Okulumuz çeşitliliklerin ayrıcalıklar olduğuna inanmakta ve farklılıkların tanındığı, takdir ve teşvik edildiği bir ortam oluşturulmasına önem vermektedir. Boğaziçi AS Okulları’nın eğitim felsefesinde, her öğrenci kendisine sunulan fırsatlarla kendi üstün yeteneklerini ortaya çıkartma ve bunları geliştirme fırsatına sahiptir. Bu felsefe ışığında, okulumuz öğrencilerine bu öğrenme ortamını oluşturmayı bir görev bilir.

İçselleştirerek öğrenme Boğaziçi AS Okulları’nın doğal bir felsefesidir. Yüksek ahlaki değerlerle güçlü bir karaktere sahip, sosyal sorumluluk sahibi, sorgulayabilme yetisine sahip yaratıcı bireyler yetiştirmek bizim için en az akademik başarı kadar önemlidir.

Boğaziçi As Okulları, Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda dünya ile uyumlu, bilgi donanımı ve öz güveni yüksek, karar verme becerisi olan, sorgulayan, araştıran, kendini ifade edebilme yeteneği gelişmiş, en az iki yabancı dili iyi kullanabilen, sporu ve iyi beslenme alışkanlığını yaşam felsefesi haline getirmiş, sanatla niçin içi içe yaşaması gerektiğini benimsemiş, mutlu bireyler yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Boğaziçi AS Okullarının vizyonu, öğrencileri, yaşam boyu öğrenen 21. yy dünya vatandaşı olarak yetiştirip, temel değerlerimizle küresel dünyaya katkıda bulunmalarını sağlamaktır.

Her çocuğun benzersiz olduğuna ve toplumun başarılı, mutlu ve katkıda bulunan bir üyesi olma potansiyeline sahip olduğuna inanıyoruz. Her çocuğun bireysel yeteneklerini ve yeteneklerini, tam potansiyellerine ulaşabilmeleri için özenli ve destekleyici bir ortamda beslemeyi amaçlıyoruz.

Öğrencilerimizi geleceğin zorluklarıyla başa çıkmak için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerilerle donatacak bir 21. yüzyıl eğitimi veriyoruz. Yaratıcılığı, eleştirel düşünmeyi ve işbirliğini teşvik eden proje tabanlı bir yaklaşımla öğretmeye inanıyoruz.

Boğaziçi AS Koleji'nde her çocuğun yaratıcı, eleştirel düşünen ve problem çözücü olabilecek potansiyele sahip olduğuna inanıyoruz. Öğrencilerimizi öğrenmelerinde hevesli ve öz disiplinli olmaya ve işbirliği, iletişim ve proje tabanlı öğrenmeyi içeren bir 21. yüzyıl beceri seti geliştirmeye teşvik ediyoruz.

Amacımız, öğrencilerimizi hızla değişen bir dünyada başarıya hazırlamaktır. Hevesli, disiplinli ve neşeli olan öğrencilerimize ömür boyu yanlarında kalacak bir öğrenme sevgisi aşılamayı amaçlıyoruz. Kendimizi onları 21. yüzyılın zorluklarına hazırlamaya ve onları başarılı olmak için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerilerle donatmaya adadık.

Misyonumuz

Boğaziçi AS Okulları öğrenciye ilham veren, ona yaratıcılıkla bütünleşmiş öğrenme sevinci aşılayan, sanat, bilim ve teknolojide başarıyla karakter gelişimini bütünleştirmiş bir okuldur. Sorgulamayı, yaratıcılığı, hayal gücünü ve yenilikçiliği teşvik ederek, farklılıkların ayrıcalıklı değerler olduğu anlayışıyla, kültürlerarası ve küresel bakış açılarını kullanarak öğrencilerimizin akademik ve kişisel gelişimlerini gerçekleştirmekteyiz.

Değerlerimiz

Sorumluluk, Hesap Verebilirlik, Dürüstlük, Saygı, Açık Fikirlilik, Cesaret.

Değerlerimiz karakterimizi ve dünyayla nasıl etkileşime girdiğimizi şekillendirmeye yardımcı olurlar. Bize ahlaki bir pusula sağlarlar ve karar vermemize rehberlik ederler. Boğaziçi AS Koleji olarak yüksek akademik standartlarının yanı sıra öğrencilerine 21. yüzyılın zorluklarına hazırlamak için bir okulun aşılaması gereken en önemli değerlerin sorumluluk, hesap verebilirlik, dürüstlük, saygı, açık fikirlilik ve cesaret olduğuna inanıyoruz.

Sorumlu bir öğrenci öğrenimi sahiplenir ve eylemlerinden sorumludur. Sorumlu bir öğrenci eleştirel düşünebilir ve sağlam kararlar verebilir. Dürüst öğrencisi güvenilirdir. Saygılı bir öğrenci başkalarına saygılı davranır. Açık fikirli bir öğrenci farklı bakış açıları görebilir ve yeni şeyler öğrenmeye isteklidir. Cesur bir öğrenci risk almaktan korkmaz ve inandığı şey için ayağa kalkmaya isteklidir.

Boğaziçi AS Koleji, öğrencilerine bu değerleri aşılayarak, onları dünyaya olumlu katkılar sağlamak için gerekli beceri ve değerlerle donatıp, onları başarılı yarınlara hazırlamaktadır.

Prensiplerimiz

Anlayarak ve içselleştirerek öğrenmenin günümüzde doğal bir yere sahip olduğuna ve her çocuğun üstün yeteneklerini ona uygun ortam sunulduğunda ortaya çıkaracağına inanıyoruz.

●Hedeflediğimiz kaliteli eğitimin Aile, Çocuk ve Okul üçgeninde tüm paydaların sisteme katıldığı tam bir takım çalışmasıyla öğrenim sürecini sürekli geliştirmekteyiz.

● Sahip olduğumuz öğrenim imkânlarından hiçbir ödün vermeden sürekli yenilerinin katılımıyla öğrencilerimize güncel müfredata ek olarak çok zengin fırsatlar sunmaktayız.

● Öğretmen, öğrenci iletişimini en üst düzeyde tutarak, saygı ve sevgiye dayalı, öğrencilerin tamamen öznelleştirildiği, kendilerini rahatlıkla ifade edebildikleri bir ortamda eğitim vermekteyiz.

● Öğrencilere ilham vererek, onların hayal güçlerini geliştirip, yaratıcıklarını ortaya çıkaracak eğlendirici ortamlar geliştirmekteyiz.

● Şeffaflık ve ahlaki değerlerimizi ön planda tutan, dürüst ve sorumluluk bilincine sahip bir yönetim anlayışı sunmaktayız.

TOP
Whatsapp Bilgi Hattı
1
Boğaziçi AS Koleji İletişim
Merhaba Boğaziçi AS Koleji'ne Hoşgeldiniz
Size nasıl yardımcı olabiliriz?