FORGOT YOUR DETAILS?

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ

Hayata Yön Verebilme ve Aktif Öğrenme Temelli Eğitim

Boğaziçi AS Anaokulu’nda Hazırlık sınıfından itibaren tamamen İngilizce olarak uygulanan High/Scope eğitim modeli ile çocuğun özgüven, yaratıcılık, problem çözme ve inisiyatif alabilme yeteneklerinin gelişimi temel alınmaktadır.

Çocuklar kendileri ve onları çevreleyen dünya ile öğrenim süreçleri hakkında pozitif bir yaklaşım edinerek sosyal ilişkilerin yanı sıra bilim, teknoloji, matematik, mantık ve dili anlamlandırarak hayata geçirebilmektedir.

Çocuklar günlük rutinlerinde program içerisinde sağlanan esneklik yoluyla etkinliklerin planlanma, yapma ve değerlendirme aşamalarına şekil verilmesinde etkin bir rol oynayıp birey olarak var olmanın ilk adımlarını atmaktadır.

Aktif –yaparak öğrenme–, HighScope eğitim modelinin güçlü yanlarından birisidir. Çocuklar etkinlikler için kullanacakları materyalleri seçme konusunda motive edilerek öğretmenler destekleyici ve yol gösterici olarak çocuklarla etkileşim içerisinde bulunurlar.

Öğrenciler sosyal bilinç ve değerlerin yansıtıldığı sene sonu gösterileri ile akademik kazanımlarını paylaştıkları proje çalışmaları ve portfolyö sunumları yoluyla öğrendiklerini hayata geçirebilmektedir.

Etkin ve Güvenli Öğrenme Ortamı

Okulumuzun tüm alanları çocukların fiziki ve sosyal gelişimlerini destekleyici şekilde düzenlenmiştir. Günlük aktivitelerini gerçekleştirirken çocuklar güven içerisinde hissettikleri bir ortamda yaratıcılıklarını güçlendirici materyaller ve fiziki düzenlemelerle yeni keşiflere çıkarak bir çok alanda keyifli deneyimler edinebilmektedir.

Bütünsel Gelişim

Program içeriğinde yer alan tüm derslerde disipsinler arası yaklaşım benimsenerek öğrenimin çok yönlü ve bütünsel olarak gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Çocukların serbest oyunları da planla-yap-değerlendir sistemiyle yapılandırılarak sosyal, duygusal, bilişsel ve dil gelişimleri ie problem çözme ve akıl yürütme becerilerinin edinilmesi mümkün kılınmaktadır.

Yabancı Dil

Öğrencilerimize İngilizce dil eğitimi iletişimsel model temel alınarak verilmektedir. Bu çerçevede haftada 15 ders saati olarak verilen akademik İngilizce derslerinin yanı sıra tam gün Uluslararası öğretmen destekli eğitim modeli yoluyla öğrencilerin İngilizceyi günlük hayatın bir parçası olarak ve yaşayarak öğrenmesi sağlanmaktadır.

Müzik, Dans, Spor ve Görsel Sanatlar

Akademik gelişimin yanı sıra öğrencilerimizin sanat ve sporla harmanlanmış bir yaşamın farkındalığıyla gelişmesini önemsemekteyiz. Bunu sağlayabilmek için de alanlarında uzman öğretmenler tarafından Müzik, Görsel Sanatlar, Beden Eğitimi, Drama ve Dans dersleri verilmektedir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Okulöncesi öğrencilerimizin bireysel gelişimleri yakından takip edilmektedir. Tüm öğrencilerimize uygulanan psikometrik testler yoluyla somut veriler elde edilerek gelişim aşamasının var olan durumu tespit edilip gelişimin optimum seviyede gerçekleşebilmesi için destek çalışmaları yapılmaktadır. Buna ek olarak sınıf içi gözlemler, ebeveyn danışmanlığı dönemsel gelişim raporları yoluyla öğrencilerimizin tüm gelişim alanlarını göz önünde bulunduran bir yaklaşım izlenmektedir.

TOP
Whatsapp Bilgi Hattı
1
Boğaziçi AS Koleji İletişim
Merhaba Boğaziçi AS Koleji'ne Hoşgeldiniz
Size nasıl yardımcı olabiliriz?