FORGOT YOUR DETAILS?

FEN BİLİMLERİ

Fen Bilimleri derslerimizde öğrencilerin karşılaştığı nesneleri, olayları ve bunların ilişkilerini gözleyip, inceleyip araştırması ve sonuçlara varması temel alınmaktadır.

Fen bilimleri somut yapılar içinde yakın çevreye indirgenebilecek bir ders olarak işlenip dersteki üniteler yaparak yaşayarak, somuttan soyuta, basitten karmaşığa, özelden genele ilkesiyle verilmektedir.

Öğrencilerimizin bilim okuryazarı olmalarına, yaratıcı ve eleştirel düşünerek karşılaştıkları problemleri çözebilmelerine, çevreyi tanıyarak, korumalarına ve daha iyi duruma getirebilmelerine destek sağlayıcı nitelikte ders içerikleri oluşturulmaktadır.

Buna ek olarak öğrencilerin sürekli değişim içinde bulunan dünyada başarılı ve üretken yaşayabilmelerine, kendi yetenek, ihtiyaç ve ilgilerine göre entelektüel ve sosyal farkındalık bilinciyle yetişmelerine destek olmak Fen Bilimleri dersi hedeflerimiz arasında yeralmaktadır.

Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programında öğrenciyi temel alan öğrenme ortamlarında (problem, proje, argümantasyon, işbirliğine dayalı öğrenme vb.) dersler yürütülmektedir. Öğrencilerin bilgiyi anlamlı ve kalıcı olarak öğrenebilmeleri için sınıf içi ve okul dışı öğrenme ortamları, araştırma-sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşıma göre tasarlanmıştır. Bu bağlamda informal öğrenme ortamlarından da (okul bahçesi, bilim merkezleri, müzeler, planetaryumlar, hayvanat bahçeleri, botanik bahçeleri, doğal ortamlar vb.) faydalanılır. Bu ortamların kullanılmasında dersle ilişkilendirmeye özen gösterilir. Proje tasarlama, model ve ürün oluşturma, ürünü tanıtma vb. yöntemler yoluyla etkin öğrenci katılımıyla yürütülen Fen Bilimleri derslerinde öğrenme süreci, keşfetme, sorgulama, argüman oluşturma ve ürün tasarlamayı kapsamaktadır.

TOP
Whatsapp Bilgi Hattı
1
Boğaziçi AS Koleji İletişim
Merhaba Boğaziçi AS Koleji'ne Hoşgeldiniz
Size nasıl yardımcı olabiliriz?