FORGOT YOUR DETAILS?

İNGİLİZCE

İlkokul İngilizce derslerimizde Uluslararası okullar için özel olarak tasarlanan Pearson Edexcel İlkokul Eğitim Programını izlemekteyiz.

Uluslararası okullar için özel olarak tasarlanan Edexcel İlkokul Eğitim Programı öğrenciler için geniş kapsamlı bir eğitim sağlamaktadır. Aynı zamanda öğrencileri bir üst seviye olan International GCSE’ye ve A Level’a hazırlamaktadır.

Bu program çerçevesinde yenilikçi eğitim materyalleri ve eğitim modelleri izlenerek yapılandırdığımız İngilizce eğitimini iletişimsel yöntemi temel alarak yürütmekteyiz.

Bütüncül bir yaklaşımla yapılan İngilizce derslerinde öğrencilerin dinleme, okuma, yazma, konuşma ve düşünme becerilerini kullanarak İngilizce dilini öğrenmeleri amaçlanmaktadır. İngilizce programımızın hedefi; İngilizce’yi yaşamlarının doğal bir parçası olarak algılayıp akıcı kullanabilen öğrenciler yetiştirmektir.

Disiplinler arası işbirliği yoluyla İngilizce ve diğer derslerin içerikleri paralel olarak yapılandırılıp çok çeşitli ortamlar ve farklı durumlarda İngilizce’ye öğrencilerin maruz kalması sağlanarak İngilizce kullanımı yoğun olarak teşvik edilmektedir.

İlkokuldaki öğrenciler, İngilizce öğretmenleriyle günde 120 dakika buluşurlar. Buna ek olarak steam, kodlama, dans, müzik ve drama derslerinde de yabancı dil bilgilerinin kullanılarak geliştirilmesi yönünde içerikler oluşturulmaktadır.

Öğrencilere okuma becerisini kazandırırken Edexcel Programı planlaması dahilinde kitap okuma alışkanlığını teşvik eden, eğlenerek okumanın gerçekleşebileceği ve bireysel gelişimin takip edildiği bir öğretim uygulaması ile ilerlemekteyiz. Öğrencilerin yaş ve dil seviyesine göre uluslararası dil standartlarında kategorize edilen Pearson okuma programımızda varolan yüzlerce kitap seçeneği sayesinde öğrencilerin bireysel farklılıkları ve ilgi alanlarına göre planlamalar yapabilmekteyiz. Bu okuma programımız desteği ile kelime dağarcığı, çıkarımda bulunma, ilişkillendirme, metin türlerine uygun okuma stratejileri oluşturma gibi becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir.

Dinleme becerilerinin gelişim planlaması da Pearson Edexcel programı destekli ilerletilmektedir. Kullanılan uluslararası materyaller ve çok kültürlülük temelinde izlenen İngilizce derslerimizde öğrencilerin günlük hayatta karşılaşacakları aksan farklılıkları ile tanıştırılarak, ses, vurgu ve anlam arasındaki bağı sorunsuz algılama yetisi edinmeleri sağlanmaktadır.

Konuşma programı, temel hedefimiz öğrencilerin günlük hayatta kendine güven duygusu içerisinde dili kullanarak, doğru ifade etme yöntemlerine hakim olmasını sağlamak ve telaffuzlarını sistematik olarak gelistirmektir. Konuşma programı içerisinde aktif olarak yapan ve sunan olarak hazırladıkları projeler yoluyla öğrencilerin konuşma ve sunum becerileri güçlendirilmektedir.

Öğrencilerimizin İngilizce dil gelişimleri düzenli olarak yapılan uluslararası sınavlar tarafından değerlendirilmektedir. Bu sınavlarla öğrencilerimiz dünyanın en üst düzey uluslararası öğrenim programını uyguladıklarını belgelendirmiş oluyorlar. Ayrıca öğrencilerimiz hem akademik yaşama hem de iş hayatına hazırlayan ve portfolyosunu güçlendiren bir sertifikaya sahip olmuş oluyorlar. Buna ek olarak aldıkları bu sertifikalar ile 21. Yüzyıl yetkinliklerini erken çağda kazandığını gösterme imkanına sahip oluyorlar.

Ulusararası geçerliliği olan Edexcel sertifikaları yoluyla öğrencilerimiz bir çok ülkede eğitimlerine devam edebilmektedir.

TOP
Whatsapp Bilgi Hattı
1
Boğaziçi AS Koleji İletişim
Merhaba Boğaziçi AS Koleji'ne Hoşgeldiniz
Size nasıl yardımcı olabiliriz?