FORGOT YOUR DETAILS?

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

İlköğretim çocuğun anaokulundaki oyun ağırlıklı ve sınırlı akademik etkinliklerin yapıldığı bir ortamdan çeşitli kuralların olduğu, belirli bir süre sınıfta kalınması, öğretmenin dinlenilmesi, işitsel-görsel algı ve dikkatin gerektiği bir ortama geçiş sürecinin yanı sıra sembolik iletişim biçimi olan okuma ve yazmanın öğrenildiği bir süreçtir. Tüm bu süreçler uyum gerektirmektedir ve her çocuk bu uyum sürecini farklı şekillerde geçirmektedir. Bu bilinçle okulumuz rehberlik hizmetleri bünyesinde görevli uzmanlarımız öğrencilerimiz için bireysel ve grup oryantasyon programlarını özenle hazırlamaktadırlar.

Rehberlik servisi tarafından gerçekleştirilen tüm çalışmalar raporlanarak online sisteme işlenmektedir. Amacımız kendilerini tanıyan, ilgi ve yeteneklerinin farkına varan, psiko-sosyal, bilişsel, duygusal açıdan sağlıklı olan, iletişim becerileri yüksek bireyler yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda gerçekleştirilen tüm çalışmalar aynı zamanda MEB tarafından da onaylanan; okul, öğrenci ve aile üçgeni içerisinde gizlilik, güvenilirlik, özsaygı, iş birliği, gönüllülük, süreklilik, insan haklarına saygı ve benzersizlik ilkeleri temel alınarak uygulanmaktadır.

Sunduğumuz Hizmetler

Oryantasyon Programları

Test, Envanter ve Gözlemler yolu ile Öğrenci Tanıma Çalışmaları

Bireysel Danışmanlık ve Grup Danışmanlığı

Veli Görüşmeleri

Öğretmen Görüşmeleri

Sosyal Beceri Eğitimi

Karakter Eğitimi

Mindfulness

Psikometrik testler

Projektif Testler

Veli Çalışmaları (Seminerler, Bültenler, Toplantılar)

Dikkat Çalışmaları

Psiko-Eğitim Uygulamaları

Bireysel Gelişim Raporlarının Takibi

Sınıf Rehberlik Çalışmaları

Mesleki Rehberlik Çalışmaları

Üstün Yetenekli Öğrenci Programı

Okul bültenleri, panoları ve/ya web sayfası yolu ile okul psikolojik danışmanlık ile ilgili bilgiler sunma

 

Çalışma Alanları

Olumlu Kişilik geliştirme: Okul öncesi dönemden çıkan ilköğretim öğrencileri erken çocuklukla ergenlik arasındaki süreçte özgüveni tam, yaşam süreçlerinde kendisi hakkında karar verebilen, sorunlarla yüzleşebilen ve kolektif düşünebilen bireyler yetiştirebilmek için çalışmalar yürütür.

Sosyal İlişkiler, Akran İletişimi ve Kendini İfade Edebilme: Öğrencimizin kendisini doğru ifade edebilmesi, akranları ile sağlıklı ilişki kurabilmesi, kendisi ile barışık olması ve toplumsal kabulünün sağlanması için çalışmalar yürütür.

Dikkat, Konsantrasyon, Odaklanma: Rehberlilk servisi öğrencinin derslerine odaklanması ve konsantrasyonunu artırması için çalışmalar yürütür ve gerektiğinde kurum dışı uzmanlara yönlendirmeler yapar.

Yüksek Akademik Başarı, Problem Çözme: Rehberlik Servisi tarafından çocukların akademik başarılarının arttırılması, Sınav Kaygısının azaltılması, ve Yaratıcı Problem Çözme Becerileri geliştirebilmesi için çalışmalar yürütülür.

Ölçme, Değerlendirme ve Psikometrik Testler: Rehberlik servisi tarafından gerek gördüğünde öğrencinin değerlendirilmesi için gerekli olan psikometrik testleri uygulanır.

Gelişimsel problemlere yönelik bireyselleştirilmiş programlar yürütülür.

Üstün Yetenekli Öğrencilerimiz için; Yaratıcı Düşünme, Çoklu Zeka, Eleştirel Düşünme, Problem Çözme, Empati, Yansıtıcı Düşünme, Çatışma Çözme ve Duygusal Düşünme alanlarını kapsayan Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı hazırlanmaktadır.

Davranış Problemleri, Öğrenme farklılıkları, Sosyal Uyum Sorunları, Ailevi konular, Psikolojik Uyum gibi alanlarla ilgili bireysel destek çalışmaları yürütülür.

Öfke Kontrolü, Verimli Çalışma Yöntemleri, Duygu Yönetimi, Akran Zorbalığı, İletişim Becerileri, Doğru İnternet Kullanımı, Zaman Yönetimi, Bağımlılıklar ve Önleme, Sağlık ve Hijyen vb. alanlarda sınıf düzeyi ve somut ihtiyaçlara göre uyarlanan müfredatlar uygulanır.

TOP
Whatsapp Bilgi Hattı
1
Boğaziçi AS Koleji İletişim
Merhaba Boğaziçi AS Koleji'ne Hoşgeldiniz
Size nasıl yardımcı olabiliriz?