FORGOT YOUR DETAILS?

MATEMATİK

Matematiksel yetkinlik, günlük hayatta karşılaşılan bir dizi problemi çözmek için matematiksel düşünme tarzını geliştirme ve uygulamadır. Matematik programımızda öğrencilerimizin sağlam bir aritmetik becerisi üzerine inşa edebilecekleri öğrenme sürecinde, faaliyet ve bilgiye dayalı öğrenme hedeflenmektedir.  Matematik dersi içeriklerimiz matematiksel yetkinlik, düşünme (mantıksal ve uzamsal düşünme) ve sunmanın (formüller, modeller, kurgular, grafikler ve tablolar) matematiksel modlarını farklı derecelerde kullanma beceri ve isteğini destekleyici nitelikte oluşturulmaktadır.

Matematik programımızın   temel amacı; öğrencilerimize günlük hayatında gerekli olan matematiksel kavram ve sistemler yoluyla gerekli olan bilgi ve becerileri kazandırmak, problem çözmeyi öğretmek ve olayları problem çözme sistematiği içinde matematiksel bilgi ve becerilerle ele alan bir matematiksel düşünme biçimi kazandırmaktır.

İlkokulda sayılar-işlemler, geometri, ölçme ve veri olmak üzere dört öğrenme alanı temel alınarak izlenen matematik derslerimiz öğrencilerimizin bireysel farklılıkları gözönünde bulundurularak ve farklı öğrenme yöntemleri dikkate alınarak yapılmaktadır.

Matematik programımızda projeler, sunumlar ve grup çalışmaları ie güçlendirilen etkinlik odaklı yöntemlerle  ile matematik öğretimi güncel ve işlevsel kılınmaktadır.

TOP
Whatsapp Bilgi Hattı
1
Boğaziçi AS Koleji İletişim
Merhaba Boğaziçi AS Koleji'ne Hoşgeldiniz
Size nasıl yardımcı olabiliriz?