FORGOT YOUR DETAILS?

TÜRKÇE

İlkokul Türkçe derslerimizde temel hedefimiz kavram, düşünce, görüş, duygu ve olguları hem sözlü hem de yazılı olarak ifade etme ve yorumlama (dinleme, konuşma, okuma ve yazma) yetisi kazandırarak öğrencilerimizin sebep-sonuç ilişkisi kurabilmesini sağlamaktır.

Türkçenin estetik zevkine vararak ve zengin söz varlığından faydalanarak öğrencilerimizin kendilerini doğru ve rahat ifade edebilmeleri, sosyal hayatta karşılaşacakları sorunları konuşarak çözebilmeleri, yorumlayıp değerlendirebilmeleri de Türkçe derslerimiz amaçları arasındadır.

Öğrenciler için yaratılan uygun öğrenme ortamlarında ve özenle seçilen materyaller katkısıyla öğrencilerimizde evrensel ve ulusal değerlere karşı duyarlılığın gelişimine destek olan, diğer derslerle ilişkilendirmeleri yapabilecekleri, güncel yaşamla bağlantılı temalar seçilerek uygulanan bir Türkçe programı izlemekteyiz.

MEB müfredatında belirtilen Türkçe dersi kazanımlarına ek olarak eleştirel düşünme ve akıl yürütme becerilerinin gelişimini de hedeflediğimiz ders içerikleriyle araştırma ve girişimcilik ile görsel okuma ve sunum becerileri de Türkçe dersinde kazandırmayı amaçladığımız yetkinliker arasında ye ralmaktadır.

TOP
Whatsapp Bilgi Hattı
1
Boğaziçi AS Koleji İletişim
Merhaba Boğaziçi AS Koleji'ne Hoşgeldiniz
Size nasıl yardımcı olabiliriz?